Ochotnicza Straż Pożarna

w Oleszycach

     www.osp.oleszyce.org

    .:: strona główna  :  kontakt  :  dodaj do ulubionych  :  startuj z nami ::.     


 

Ochotnicza Straż Pożarna

Główna
Aktualności
Patron
Kronika
Historia
Sztandar
Organizacja
Prasa
Zarząd
Członkowie
Statut
MDP
KSRG
Zagrożenia
ZOSP RP
Szkoły
Muzea
Sprzęt
Remiza
LPAD
Przeszkolenie
Zawody
Imprezy
Akcje, interwencje
Osiągnięcia
OSP w gminie
Zarząd gminny OSP
Pliki
Humor
Księga, Forum, Galeria
Ratownictwo medyczne
Poradnik strażaka
Złota rączka
Nasza-klasa
Gry komputerowe
Linki
Kontakt
Aktualizacje
Sponsorzy !!
Redakcja, Nota prawna
 
 

  MUZEA

1. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Logo CMP

Adres:
Centralne Muzeum Pożarnictwa
ul. Stadionowa
41-400 Mysłowice
Telefon: 2223 - 612 lub 2223 - 733
Fax: 2223 - 733

fotografia     fotografia

    Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstałe 14 września 1975 roku, jest profesjonalną placówką kultury, która gromadzi, opracowuje i eksponuje zbiory ilustrujące dzieje polskich straży pożarnych od średniowiecza po czasy współczesne. Troską Dyrektora Muzeum - brygadiera Grzegorza Sudo i jego załogi jest wszechstronne ukazanie społeczeństwu, a zwłaszcza młodzieży rozwoju techniki pożarniczej, dzięki której na przestrzeni wieków walka z pożarem stawała się coraz bardziej skuteczna.

Zainteresowanie zwiedzających techniką pożarniczą pełni bowiem rolę czynnika inspirującego i skłania do właściwego przestrzegania zasad bezpiecznego obchodzenia się z ogniem. Centralne Muzeum Pożarnictwa z uwagi na swój specyficzny charakter posiada niepowtarzalny urok. Zwiedzając je, można obejrzeć ponad 8500 różnego rodzaju zabytków i pamiątek, które dzięki ofiarności zawodowych i ochotniczych straży pożarnych znalazły godne dla siebie miejsce w trzech przestronnych halach wystawienniczych o powierzchni użytkowej 3547 m kwadratowych.

W Muzeum znajdują się zarówno ekspozycje stałe jak i czasowe. Do najciekawszych zabytków w kolekcji należy zaliczyć:

1. Sikawki różnych typów (konne, przenośne) w tym szczególnie cenny zabytek klasy zerowej, którym jest bogato rzeźbiona jednodźwigniowa sikawka konna zbudowana w 1717 roku przez rzemieślników włoskich na zamówienie książąt nyskich.
2. Motopompy oraz unikalną pompę parową "Jauck" z 1894 roku.
3. Samochody gaśnicze i autodrabiny w tym: pochodzący z 1906 roku "Daimler - Motoren Gesellschaft", "Magirus" z 1927 roku czy "Polski Fiat" z1938 roku.
4. Sprzęt alarmowy w skład którego wchodziły m.in. syreny, bekadła, sygnałówki, pożarowskazy oraz dzwony w tym najstarszy i jednocześnie największy z 1739 roku.
5. Ręcznie wyszywane sztandary jednostek straży pożarnych.
6. Sprzęt oświetleniowy w tym: pochodnie smołowe, latarki, lampy Davyego, agregaty oświetleniowe.
7. Armaturę wodną: łączniki, hydranty, smoki wodne, prądownice oraz niezwykle rzadko dziś spotykane wiadra skórzane i parciane z przełomu XVIII i XIX wieku.
8. Umundurowanie oraz hełmy strażackie (paradne i bojowe) obrazujące zarówno charakter ubioru strażackiego z końca XIX wieku używanego w strażach Austrii, Prusach, czy Rosji jak i XX- wieczne wzory umundurowania z większości państw europejskich jak również z innych kontynentów np. z Ameryki Południowej.

9. Uzbrojenie osobiste strażaka w tym:parciane pasy bojowe i toporki.
10. Sprzęt przeciwdymno - gazowy w tym: XIX-wieczny skórzany kaptur izolacyjny z miechem do pompowania powietrza, maski przeciwgazowe z pochłaniaczami, aparaty tlenowe plecakowe.
11. Figury oraz obrazy przedstawiające Świętego Floriana - patrona strażaków.

Ponadto w zbiorach Muzeum znajdują się liczne wydawnictwa specjalistyczne, dyplomy, fotografie, plakaty przeciwpożarowe oraz odznaczenia strażackie w tym: medal im Józefa Tuliszkowskiego i Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, który placówka otrzymała w uznaniu całokształtu dokonań w swojej dwudziestoletniej historii. W bibliotece muzealnej wszyscy zainteresowani tematyką ochrony przeciwpożarowej mogą zapoznać się z bogatym zasobem książek i czasopism, a także uzyskać fachową poradę w wypadku pisania prac dyplomowych związanych z tematycznie z historią straży pożarnych na ziemiach polskich. Od 1989 roku Muzeum pełni funkcję Centralnego Ośrodka Badań Historii Pożarnictwa, w związku z czym sprawuje opiekę merytoryczną nad innymi muzeami pożarniczymi w Polsce oraz wydaje periodyk naukowy "Muzealny Rocznik Pożarniczy" będący czasopismem dla hobbystów o zasięgu ogólnopolskim.

Integralną częścią Muzeum jest Dział Historii Miasta Mysłowic, w którym prezentowane są zbiory obrazujące wielowiekowe dzieje grodu nad Przemszą. Zgromadzono tu dokumenty rady miejskiej, sztandary cechów rzemieślniczych, dawne fotografie i pocztówki z widokiem miasta, sprzęty z wyposażenia mieszkań a także pamiątki związane z walką Mysłowiczan o przyłączenie po I wojnie światowej Górnego Śląska do Polski.

Muzeum jest czynne dla zwiedzających codziennie oprócz poniedziałków w godzinach od 10 do 16. Kasa kończy sprzedaż biletów 30 minut przed zamknięciem ekspozycji. Zgłoszenia wycieczek krajowych i zagranicznych przyjmuje dział oświatowy tel. 2223 - 612 wewn. 32. Realizujemy także zgłoszenia listowne. Muzeum zlokalizowane jest w dzielnicy Mysłowic - Słupnej przy trasie A4 Katowice - Oświęcim. W swoim bezpośrednim sąsiedztwie posiada kompleks terenów rekreacyjno - wypoczynkowych z otwartym kąpieliskiem oraz hotelem, w którym istnieje możliwość zakwaterowania.

 

2. Muzeum w Alwerni, woj. małopolskie

Muzeum Pożarnictwa założone w 1953 r. Przez mgr Zbigniewa Gęsikowskiego, prezesa miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Mieści się w budynku stanowiącym własność OSP, utrzymywane jest przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej oraz naczelnika gminy Alwernia. Zatrudnia 1 pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie ma statutu. Muzeum gromadzi samochody pożarnicze, sprzęt gaśniczy, strażackie odznaczenia korporacyjne oraz dokumenty archiwalne. Dysponuje bogatą biblioteką oraz pracowniami: konserwatorską, fotograficzną i introligatorską.

 

 

 3. Muzeum w Lidzbarku Welskim, k. Działdowa

Muzeum Pożarnictwa powstało w 1974 r. z inicjatywy działacza pożarniczego, Maksymiliana Angera. Dzięki zaangażowaniu członków miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej i finansowym poparciu ze strony Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Olsztynie, wybudowano pawilon wystawowy oraz wiatę na sprzęt silnikowy. Muzeum gromadzi sikawki i samochody strażackie, odznaczenia, pieczęcie, sztandary, sprzęt bojowy strażaka. Podlega Zarządowi Wojewódzkiemu ZOSP.

 

 

4. Muzeum we Włocławku

Wojewódzkie Muzeum Pożarnictwa, podległe Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej, otwarto w 1978 r. Powstało z inicjatywy kpt. poż. Ryszarda Laskowskiego. Mieści się w strażnicy z 1906 r., eksponuje sprzęt pożarniczy, alarmowy, sztandary, medale i odznaki. Zatrudnia 1 pracownika.

 

 

5. Muzeum w Przeworsku, woj. Podkarpackie

Muzeum, podległe zarządowi miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, mieści się w budynku dawnej powozowni pałacowej Andrzeja Lubomirskiego oraz wzniesionym w 1974 r. pawilonie wystawowym. W 1956 r., z okazji jubileuszu 60-lecia miejscowej OSP, zorganizowano okolicznościową wystawę sprzętu pożarniczego, zaś w 1974 r. otwarto muzeum w nowej siedzibie. Zatrudnia 3 pracowników.

 

 

6. Muzeum w Warszawie

Muzeum Historii i Techniki Pożarniczej zorganizowane zostało w 1983 r. w zrekonstruowanym budynku IV Oddziału Straży Warszawskiej przy ul. Chłodnej. Podlega Komendzie Stołecznej Straży Pożarnej, zatrudnia 2 etatowych pracowników. Gromadzi sprzęt gaśniczy, umundurowanie, odznaczenia, fotografie, wyposażenie bojowe strażaka, dokumenty i wydawnictwa.

 

 

7. Muzeum w Rakoniewicach, woj. wielkopolskie

Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa PTTK założono 1 II 1974 r., udostępniono zwiedzającym 24 VI 1974 r. Placówka, zatrudniająca jednego pracownika, podlega Urzędowi Gminy i Oddziałowi PTTK. Mieści się w zabytkowym budynku b. zboru ewangelickiego z 1662 r. W działach technicznym i historycznym gromadzi sikawki, motopompy, sprzęt gaśniczy i ratowniczy, wyposażenie bojowe strażaka, akta ochotniczych straży pożarnych, dyplomy, zdjęcia, odznaki i medale, sztandary.

 

 

8. Muzeum w Namysłowie, woj. opolskie

Muzeum Pożarnictwa przy Namysłowskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym powstało w 1950 r. z inicjatywy miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Namysłowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Mieści się w zamku, podlega Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu.

  

 

Niezależnie od wymienionych wyżej placówek muzealnych istnieją też działy pożarnicze w następujących muzeach:

- Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku,

- Muzeum Budownictwa Ludowego Sanoku,

- Muzeum Kultury Ludowej w Klobuszowej,

- Muzeum Etnograficznym w Toruniu,

- Muzeum Regionalnym w Złotowie,

- Muzeum Okręgowym w Siedlcach - oddział w Kotuniu,

- Muzeum Ziemi Kobylińskiej

 

Zbiory pożarnicze gromadzone są również w izbach pamiątek strażackich (potocznie również zwanych niekiedy muzeami):

- w Bralinie k. Kępna,

- Chełmie,

- Kępnie,

- Kołbucku,

- Kielcach,

- Kazimierzu Dolnym,

- Mierzynku,

- Rudzie-Hucie,

- Olkuszu,

- Niepokalanowie,

- Puchaczowie,

- Szczuczynie,

- Kłodzku,

- Kolbuszowej,

- Łasinie,

- Łomnicy.

 

Placówki te prowadzone przez społeczników, utrzymywane przez zarządy straży, przyczyniają się do ratowania cennych niejednokrotnie zabytków pożrniczych. Przykład stanowią Paweł Frątczak z Bydgoszczy i Grzegorz Pladzyk z Gdańska, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem powiększają swe kolekcje o cenne zabytki pożarnicze.

 


ŹRÓDŁO: www.straz.gov.pl

 

dodał: dh Piotr J.
© 2004 www.osp.oleszyce.org  Wszelkie prawa zastrzeżone.