Ochotnicza Straż Pożarna

w Oleszycach

     www.osp.oleszyce.org

    .:: strona główna  :  kontakt  :  dodaj do ulubionych  :  startuj z nami ::.     


 

Ochotnicza Straż Pożarna

Główna
Aktualności
Patron
Kronika
Historia
Sztandar
Organizacja
Prasa
Zarząd
Członkowie
Statut
MDP
KSRG
Zagrożenia
ZOSP RP
Szkoły
Muzea
Sprzęt
Remiza
LPAD
Przeszkolenie
Zawody
Imprezy
Akcje, interwencje
Osiągnięcia
OSP w gminie
Zarząd gminny OSP
Pliki
Humor
Księga, Forum, Galeria
Ratownictwo medyczne
Poradnik strażaka
Złota rączka
Nasza-klasa
Gry komputerowe
Linki
Kontakt
Aktualizacje
Sponsorzy !!
Redakcja, Nota prawna
 
 

  REDAKCJA

 

Piotr Janowski

Redaktor naczelny

Naczelnik OSP Oleszyce

Administrator serwisu

www.oleszyce.org

www.strazacy.info

 

e-mail: naczelnik@oleszyce.org

 

 

 

Agnieszka

Operator serwisu, fotoreporter

e-mail: agnieszka@oleszyce.org

 

 

 

 

  Nota prawna

 

Serwisy Ochotniczej Straż Pożarnej w Oleszycach, Straży Pożarnej Powiatu Lubaczowskiego znajdujących się pod adresami www.osp.oleszyce.org, www.strazacy.info oraz inne serwisy znajdujące się pod adresem www.oleszyce.org zostały opracowane jako serwisy wyłącznie informacyjne.

Rozpoczęcie korzystania z serwisów internetowych wymienionych na stronie www.oleszyce.org a w szczególności serwisów w domenach www.osp.oleszyce.org, www.strazacy.info, www.forum.oleszyce.org , www.fotka.oleszyce.org  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na tej stronie warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków wtedy nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z serwisów internetowych wyszczególnionych pod adresem www.oleszyce.org . Prosimy więc o uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania serwisu.

Administrator serwisów ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszej noty oprawnej zaś Państwo, jako użytkownicy serwisów internetowych obowiązani jesteście do sprawdzania wprowadzonych w treści noty zmian. Korzystanie przez Państwa z serwisu internetowego po wprowadzeniu przez administratora zmian w nocie prawnej traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jej treść oraz na warunki, jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z serwisów internetowych wymienionych na stronie www.oleszyce.org.

1. Prawo autorskie i pokrewne.

Treść stron internetowych wymienionych na stronie www.oleszyce.org chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że administrator w/w serwisów wyrazi na to pisemną zgodę. Administrator serwisów wyraża zgodę, aby jedynie przeglądali Państwo serwisy internetowe wymienione na stronie www.oleszyce.org drukowali fragmenty tych serwisów wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że administrator wyrazi na to pisemną zgodę.

Wszystkie użyte w serwisach wyszczególnionych na stronie www.oleszyce.org znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione. W związku z powyższym dostępu Państwa do serwisów internetowych wyszczególnionych na stronie www.oleszyce.org  nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w serwisach bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela znaku firmowego lub towarowego .

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w serwisach wymienionych na stronie www.oleszyce.org, pozostawione przez odwiedzającego nie będą traktowane przez administratora jako poufne lub zastrzeżone.
Administrator nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.
Wszelkie pomysły oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Administratora. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

2.  Wyłączenie odpowiedzialności.

Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa lub osoby trzecie w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego serwisu i ich dalszym użyciem. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej. Informacje i opinie zawarte w serwisach internetowych wymienionych na stronie internetowej www.oleszyce.org zostały opracowane lub zbierane przez Administratora w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i opinii w serwisach internetowych wyszczególnionych na stronie www.oleszyce.org ani na innych stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez serwisy wyszczególnione na stronie www.oleszyce.org.

3.  Zasady korzystania z serwisu.

Informacje zamieszczone w serwisach wymienionych na stronie www.oleszyce.org nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów. Informacje zamieszczone w serwisach mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie.

Korzystanie z serwisów internetowych wyszczególnionych na stronie www.oleszyce.org podlega prawu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z tego serwisu i ich dalszej eksploatacji muszą być rozstrzygane przez organ właściwy miejscowo.

Administrator: Piotr Janowski

 

 

1.01.2009r. PJ
©  www.osp.oleszyce.org  Wszelkie prawa zastrzeżone.