Ochotnicza Straż Pożarna

w Oleszycach

     www.osp.oleszyce.org

    .:: strona główna  :  kontakt  :  dodaj do ulubionych  :  startuj z nami ::.     


 

Ochotnicza Straż Pożarna

Główna
Aktualności
Patron
Kronika
Historia
Sztandar
Organizacja
Prasa
Zarząd
Członkowie
Statut
MDP
KSRG
Zagrożenia
ZOSP RP
Szkoły
Muzea
Sprzęt
Remiza
LPAD
Przeszkolenie
Zawody
Imprezy
Akcje, interwencje
Osiągnięcia
OSP w gminie
Zarząd gminny OSP
Pliki
Humor
Księga, Forum, Galeria
Ratownictwo medyczne
Poradnik strażaka
Złota rączka
Nasza-klasa
Gry komputerowe
Linki
Kontakt
Aktualizacje
Sponsorzy !!
Redakcja, Nota prawna
 
 

 

  Ratownictwo medyczne - Porażenia prądem

 

Postępowanie z poszkodowanym przy porażeniach prądem elektrycznym.

Prąd elektryczny przechodząc przez ciało powoduje uszkodzenia za­równo zewnętrzne jak i wewnętrzne. Następstwem porażenia prądem są oparzenia skóry i uszkodzenia narządów wewnętrznych oraz zaburzenia ich funkcji. Może dojść do zaburzeń oddychania oraz nagłego zatrzymania pra­cy serca.

Objawy:

ból,
poparzenia skóry,
zaburzenia w oddychaniu,
utrata przytomności,
może występować nierównomierne tętno ze względu na powstanie migotania komór lub przedsionków serca.

Nie wolno:

dotykać osoby porażonej prądem, zanim nie odłączy się jej od źródła prądu,
zostawiać ratowanego samego,

Na1eży:

odłączyć natychmiast ratowanego od źródła prądu (wyłączyć bezpieczniki lub wyjąć z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które spowodowało porażenie),
wezwać Pogotowie Ratunkowe,
sprawdzić czy ratowany oddycha - jeś1i nie - natychmiast rozpocząć sztuczne oddychanie,
sprawdzić, czy ma wyczuwalne tętno i czy oddycha - jeśli nie - rozpocząć resuscytację,
sprawdzić, czy ratowany doznał innych urazów,
jeśli ratowany jest nieprzytomny, ale ma wyczuwalne tętno i oddycha, ułożyć go w pozycji bocznej bezpiecznej,
założyć opatrunki na oparzone miejsca.

 

 

 

 

 

 

Opracowano na podstawie "ABC Strażaka Ochotnika", Gdańsk 1996

 

 
dodał: dh Piotr J.
 
 

Ratownictwo med.

Główna
Szkolenie
Omdlenia
Pozycja
Przytomność
Zaburzenie oddechu
Tonięcia
Krążenie
Wstrząs
Krwotok
Skaleczenia
Oparzenia
Odmrożenia
Zatrucia
Złamania
Udar mózgu
Przechłodzenia
Przegrzania
Porażenia prądem
Sztuczne oddychanie
Zaksztuszenia

 

© 2004 www.osp.oleszyce.org  Wszelkie prawa zastrzeżone.